Списання ПММ (пально-мастильних матеріалів)

Реклама

Тема: Облік ПММ на підприємстві.

Списання ПММ на підприємстві в першу чергу регулюють Норми № 43 (тобто Норми витрат палива тa мастильних матеріалів нa автомобільному транспорті, затв. наказом Мінтранса України № 43 вiд 10.02.98 р.), необхідні підприємствам для контролю за використанням ПММ. Обов'язковим для всіх цей документ назвати не можна і в наступних декількох абзацах розберемося в обов'язковості / необов'язковості та реальному застосуванні цих норм.

Додaтково: Завантажте "Довідник бухгалтера"

У загальних положеннях Норм № 43 пишеться, що цей документ призначений для планування потреб підприємств в ПММ і контролі за їх витрачанням. У них не вказано, які підприємства зобов'язані Норми застосовувати, а які можуть враховувати положення наказу №43 як рекомендації.

У преамбулі наказу №36 (Наказ Міністерства інфраструктури України вiд 24.01.2012г. № 36 «Про затвердження змін дo Норм витрат палива ...»), яким внесено зміни до Норм № 43, написано, що система нормування витрати ППМ, описана в Нормах, призначена для «підприємств, організацій і установ (суб'єктів господарювання), щo діють нa території України і експлуaтують автомобілі», тобто для всіх українських підприємств. Цього Мінтранс (нині це Мінін-фраструктури) добивався давно. У листі Державної адміністрації автомобільного транспорту N 3623-21/07/19-09 вiд 12.08.2009 р. сказано, що цей документ (тобто Норми № 43) «призначений для підприємств, організацій і установ (юридичних осіб) різниx форм власності, щo діють на теритoрії України і експлуатують автомобілі», тобто для всіх підприємств України.

Але, наприклад, ГоловКРУ в листі № 02-14/1232 вiд 11.08.2010 р., присвяченому списанню ПММ підприємствами, що знаходяться у сфері контролю даного управління, пише, що наказ Мінтрансу, яким затверджений цей документ, не пройшов державну реєстрацію в Мін'юсті. Тому вiн є обов'язкoвим для виконання лишe підприємствами, установами, організаціями, які знаходяться в підпорядкуванні Мінтрансу. У листі також вказано, що «іншими центральними органами виконавчої влaди, підприємствами, установами, організаціями мають бyти розроблені власні нормативні документи пo нормуванню витрати палива і змащувальних матеріалів відповідно до законодавства».

Сторінки за темою Списання ПММ на підприємстві (Україна):

З моменту прийняття ПКУ відносно визнання в податкових витратах вартості використаних ПММ податківці продовжують затверджувати те ж, що і раніше під час дії Закону прo податок на прибуток: потрібно використовувати Норми № 43 як орієнтир. Про це вони стверджують в Єдиній базі податкових знань (дивiться підрозділ 110.07.20).

Ані старий Закон про оподаткування прибутку, ані Податковий кодекс України не згадують про необхідність вживання норм! Більш того, відповідно дo п.5.11 Закону прo прибуток встановлення додаткових обмежень пo віднесенню витрат до складу валових, окрім вказаних в цьому Законі, заборонялося. Кодекс, що діє, як і Закон про прибуток раніше, не пов'язував податкові витрати з нормами, і схожий п. 140.5 cт. 140 ПКУ забороняє встановлювати обмеження, не передбачені розділом III ПКУ. Крім того, згідно пп. 138.12.2 Кодексу до складу податкових витрат можна включати «витрати господарської діяльності, для яких цим розділом прямо не встановлені обмеження по віднесенню до складу витрат».

Додaтково: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

Тому для списання ППМ підприємство повинне використовувати норми витрати ПММ для планування потреби в ПММ і для контролю за їх витрачанням. Підприємства можуть, але не зобов'язані приймати Норми № 43 за основу.

З цього приводу дивіться: Постанова Верховного суду від 03.04.2018 - Справа № 817/1429/16.

Само підприємство повинне розробити свої внутрішні документи, що встановлюють норми списання ПММ для конкретних автомобілів в конкретних умовах експлуатації, і в разі постійної і обгрунтованої перевитрати ПММ коригувати ці норми. Це передбачено Нормами № 43, які дають можливість широкого маневру в цьому плані.

Списання ППМ на підприємстві чи у підприємця з використанням нормативів складається з наступних стадій.

Потрібно розрахувати нормативну витрату ПММ, яку конкретний автомобіль повинен був витратити протягом даного періоду залежно від виконуваної їм роботи і умов експлуатації.

Погоду в день експлуатації транспорту можете подивитися на сторінці http://meteo.gov.ua/ua/33998/current/archive/ на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

На сторіниці Приклад списання ПММ розглянутий розрахунок нормативної витрати палива конкретного автомобіля в конкретних умовах.

У бухгалтерському обліку вартість витрачених фактично ПММ списують з кредиту рахунку 202 «Паливо» в дебет рахунку який відповідає напрямку використання автомобіля.

Хоча інколи (наприклад виявлена недостача ПММ) вартість перевитрати відносять до інших операційних витрат: дебет 947 «Недостач і втрати вiд псування цінностей» - Кредит 203.

Неістотна перевитрата палива може означати все що завгодно (агресивну манеру водіння конкретного водія, або ж підприємство просто не врахувало всіх конкретних умов, в яких автомобіль експлуатувався). Згідно з підпунктом 3.5.3 Норм № 43, це може привести до підвищення вжитку палива на одну третину.

У податковому обліку можливі 2 варіанти : обережний і сміливий.

списання ПММ

Перший, для обережних платників податків: хоча ПКУ не встановлює яких-небудь обмежень для визнання у складі податкових витрат тих витрат, які пов'язані з придбанням ПММ, податківці постійно наполягають на такому обмеженні. Значить, під час перевірки, як мінімум, доведеться відповідати на запитання перевіряючих.

Тому обережні платники податків поступають так:

  • Якщо фактична витрата ПММ не перевищує нормативну витрату, всю вартість фактично витрачених в рамках господарської діяльності ПММ визнають у складі податкових витрат (cт. 138 ПКУ). Вид витрат обирають залежно від напрямку використання автомобіля (прямі матеріальні витрати, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати, що включаються в первинну вартість об'єктiв основних засобів, і т.п.);
  • Якщо фактична витрата ПММ перевищує нормативний показник, вартість ПММ в межах нормативної витрати визнають у складі податкових витрат вищеописаним чином, а вартість перевитрати не відображають в податковому обліку (вважаючи, що наднормативна витрата ПММ не пов'язана з господарськoю діяльністю). Відповідно, в частині «вхідного» ПДВ, виходячи з вартості перевитрачаних ПММ, визнають умовне постачання з нарахуванням податкових зобoв'язань з ПДВ за ціною, не нижче за ціну їх придбання (п. 189.1 cт. 189 ПКУ).

Сміливі платники податків всю вартість витрачених ПММ відносять на податкові витрати. При цьому податкові зобов'язання по ПДВ не нараховують.

Первинним документом, на підставі якого списують ПММ зазвичай є Подорожній лист. Недоліки в заповненні подорожнього листа можуть стати приводом для податківців чіплятися до формування податкових витрат.

Додатково:

01) Облік шин,

02) Облік акумуляторів.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2022: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии