Як списувати паливо під час міжнародних перевезень, якщо в нас плюсова температура, а за кордоном - мінусова

Реклама

Тeма: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива)

Підприємство (платник податку на прибуток) займається міжнародними перевезеннями. За якими нормами треба списувати паливо взимку, якщо, наприклад, в Україні ще плюсова температура, а в Голландії — мінусова? Як оформити це документально?

Відповідь

Для списання пально-мастильних матеріалів у під-приємства є декілька варіантів: У затвердити наказом по підприємству власні норми витрат палива;

У повністю дотримуватися вимог Наказу № 43.

І який би варіант підприємство не обрало, якщо воно хоче збільшувати норми використання палива в холодну пору року, це має бути передбачено в наказі про застосування зазначених норм.

Норми використання пально-мастильних матеріалів

Під час роботи в холодну пору року норми витрат палива підвищують на коефіцієнт коригування норм витрат палива (пп. 3.1.1 Норм № 43). Його застосовують залежно від фактичної середньої (для звітного періоду експлуатації) температури повітря в межах певного діапазону за даними достовірних офіційних джерел або за результатами власних вимірювань. Температуру, котру беруть до розрахунків, визначають як середнє значення температури повітря навколишнього середовища для певного звітного періоду експлуатації. Звітний період експлуатації обирається за рішенням керівництва підприємства. Для всього автотранспортного парку підприємства може бути встановлений єдиний звітний період, а також, за потреби, індивідуальні звітні періоди для кожного транспортного засобу. Для розрахунків може братися значення середньодобової температури, або, у разі необхідності, середньої температури за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), або їх комбінації (наприклад, середня температура за ранок-день чи за ранок- день-вечір тощо), що припадає на час експлуатації техніки.

Конкретний порядок урахування кліматичних умов під час розрахунків нормативних витрат палива визначається за рішенням керівництва підприємства та затверджується відповідним наказом (розпорядженням) по підприємству.

Зверніть увагу!

Під час здійснення перевезень в інші кліматичні зони, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт установлюється з урахуванням температурних умов початкового та кінцевого (а за потреби й проміжних) пунктів прямування (п. 3.1 Норм № 43).

Значення температури повітря визначаються на вибір за:

У даними Українського гідро-метеорологічного центру Державної гідро-метеорологічної служби, метеороло-гічних служб інших країн, інших достовірних офіційних джерел;

У результатами належно задокумен-тованих власних вимірювань. Нормотворці рекомендують використовувати термометри з абсолютною похибкою вимірювання температури не більше ±1°С. Допускається використання штатного покажчика температури повітря навколишнього середо-вища (у випадку оснащення ним автомобіля) або переносних термометрів (що надаються водіям) за умови відсутності суттєвих розбіжностей у результатах вимірювання між різними автомобілями (а також відносно стаціонарно встановлених термометрів), що експлуатуються підприємством в однакових кліматичних умовах (у межах одного населеного пункту або району тощо).

Зверніть увагу!

Суттєвих розбіжностей між результатами вимірювання та даними Українського гідрометеорологічного центру Державної гідрометеорологічної служби або метеорологічних служб інших країн (у разі здійснення перевезень за межі України) бути не повинно. Суттєвими вважаються розбіжності, які дорівнюють або перевищують 5°С.

Документальне оформлення

Слід виокремити три етапи документування.

1. Закріпити норми використання палива на підприємстві. У разі самостійного встановлення норм на підприємстві керівник має затвердити їх наказом, у котрому зазначити, для яких авто які норми ПММ установлено, порядок та умови застосування коригуючих коефіцієнтів (зокрема, під час роботи в холодну пору року), хто та як визначатиме (збиратиме підтвердження) показників температури за вікном.

У разі якщо підприємство керується лише Нормами № 43, доречно видати наказ про це, у якому варто зазначити, що використовуватимуться й коригуючі коефіцієнти.

2. Підтвердження температурних режимів. У разі власних вимірювань температури керівництво підприємства призначає наказом відповідальну особу й організовує збирання таких даних. Уповноважена особа (зазвичай водій) має постійно належно вести журнал обліку температури навколишнього середовища відповідно до вимірювального приладу, установленого зовні транспортного засобу. У ньому обов’язково зазначають зокрема дату й час вимірювання, температуру за вікном, підпис відпо-відальної особи. Якщо підприємство користується даними метеорологічних служб, необхідно запастися даними саме з їхніх офіційних сайтів.

3. Списання палива. Списання пально-мастильних матеріалів здійснюється виходячи із норм, установ-лених на підприємстві, і даних про пробіг автомобіля. Перевізники найчастіше використовують для цього подорожній лист, хоча для них він уже не є обов’язковим, і підприємство може самостійно розробити первинний документ для таких цілей.

Для наочності розглянемо приклад.

Приклад

Підприємство займається між-народними перевезеннями, має вантажний автомобіль моделі Renault Premium 300 (модель двигуна — MIDR 062045D41). На цьому авто здійснюють перевезення вантажу з Києва до Амстердама та Москви. У зимовий час траплялися ситуації, коли автомобіль вирушав із Києва, де температура становила +3°С, а прибував до пункту призначення, де вже було -10°С. За якими нормами списувати паливо, якщо підприємство користується Нормами № 43 прописало в наказі, що застосовує коригуючі коефіцієнти в холодну пору року? Заміри температури проводяться щодня о 8.00 водієм, який заніс дані до журналу температурних режимів.

Вважатимемо, що авто Renault Premium 300 має показники, які зазначено в Нормах № 43 . У такому разі для нього передбачена норма витрат палива 22,0 л на 100 км. Згідно з пп. 3.1.1.1 Норм № 43, залежно від фактичної середньої температури повітря навколишнього середовища, норми витрат палива підвищуються: від 0°С (включно) та до -5°С включно — до 2%; нижче ніж -5°С та до -10°С включно — до 4%.

Як ми вже зазначали: під час здійснення перевезень до інших кліматич-них зон, у тому числі за межі України, коригуючий коефіцієнт установлюється з урахуванням температурних умов початкового та кінцевого (а за потреби — проміжних) пунктів прямування. Так, якщо ураховувати, що в день від’їзду з відправної точки температура становила +3°С, а наступного дня в кінцевій точці дорівнювала -10°С, тоді фактична середня температура буде -3,5°С ((3°С + (-10°С))/2). Тож норму використання палива слід підвищувати на 2%, і вона становитиме 22,44 л (22 л х 102% : 100%) на 100 км.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2022: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии