Надбавка до витрат палива в холодну пору року: практичне застосування

Реклама

Тeма: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива).

Наказом № 43, окрім власне норм списання палива й мастильних матеріалів передбачено ще й умови застосування надбавок, у т.ч. у холодну пору року.

Ознайоммося, які е варіанти застосування «зимових» підвищень до норм витрат палива та як їх правильно документально оформити.

Про те, що підприємства (установи) мають керуватися базовими лінійними нормами з Норм витрат палива (за відсутності відомчих нормативів), а керівники вправі визначати розміри підвищуючих коефіцієнтів та умови їхнього застосування, ми зазначали у параграфі § 1. Тож наразі розгляньмо, як керівники підприємств можуть реалізувати надане їм право. Наголосимо: запропоновані нижче варіанти (на підставі Норм № 43) для підприємства є можливими, а не обов’язковими. Проте від бюджетних установ ревізори, як правило, вимагають дотримання зазначених Норм, та й контролери подеколи на них посилаються.

Умови встановлення надбавки до норм витрат палива в холодну пору року

Перша умова — потрібно визначити діапазони температур і, залежно від них, розміри надбавок.

Згідно з пп. 3.1.1.1 Норм № 43, ви-ходячи із фактичної температури, норми витрат підвищують за темпе-ратури:

01) нижче ніж 0°С (включно) та до -5°С включно — до 2%;

02) нижче ніж -5°С та до -10°С (включ-но) — до 4%;

03) нижче ніж -10°С та до -15°С (вклю-чно) — до 6%;

04) нижче ніж -15°С та до -20°С (вклю-чно) — до 8%;

05) нижче ніж -2ГС та до -25°С (вклю-чно) — до 10%;

06) нижче ніж -25°С — до 12%.

Тож підприємство має визначити конкретні розміри надбавок для певних температурних показників. На практиці трапляються такі варіанти.

Варіант 1. Підприємство може встановити надбавку в конкретному розмірі для середнього показника температури, наприклад, для -1 С та -2°С — 1%; для -3°С та -4°С — 2%.

Варіант 2. Деякі підприємства ви-значають конкретний розмір надбавок для певного діапазону середніх температурних показників. Скажімо: від 0°С до -5°С — 1%; від -6°С до -10°С — 3%; від -1С до -15°С — 5%; від -16°С до -20°С — 7%; від -2С до -25°С — 9%; нижче ніж -25°С — 11%. І цей варіант є простішим, аніж попередній.

Варіант 3. Допускається встановлення для окремого автомобіля (або для всіх) підприємства фіксованого значення надбавки, яке застосовують за умови, якщо відхилення фактичної середньої температури від дозволеного діапазону становить не більше ніж 5°С. Хоча фіксувати показники температури все одно доведеться, аби визначати середню величину для порівняння.

На практиці керівник підприємства може видати наказ (розпорядження) про встановлення фіксованого розміру надбавки (1%) для всього автопарку з того дня, коли середньодобова температура стала мінусовою (від 0°С до -5°С), але водночас зазначити, що цю надбавку не можна застосовувати в дні, коли середньодобова температура була вище за 0°С. Відповідно, можна прописати обмеження й для інших діапазонів.

Друга умова — керівник підприємства має встановити звітний період для вимірювання температури: єдиний для всіх автомобілів або, за потреби, індивідуальний. Порядок визначення середнього показника температури визначається в один із таких способів:

01) як середньодобова температуру (наприклад, за даними гідрометцентру );

02) як середня температура за певну частину доби (ніч, ранок, день, вечір), що припадає на час експлуатації;

03) як комбінація температур, що припадає на час експлуатації: за ранок-день або ранок-вечір-день, ніч, ранок, день, вечір, що припадає на час експлуатації;

04) якщо автомобіль використовується в холодну пору для поїздок у нічний час (коли температура значно нижче середньодобової), за цю частину доби можна окремо визначати середню температуру й установлювати надбавку;

05) на час початку та кінця руху автомобіля за записами в дорожніх листах (інших звітних документах).

Отже, звітним періодом може бути доба чи її частина (певний період). Проте, у випадку коли середньодобова температура підвищилася, скажімо, до +1°С, надбавку за такі дні краще не застосовувати (цей момент варто окремо прописати). До речі, Мінтранс також вважає застосування «зимових» надбавок необгрунтованим у разі плюсової температури (див., лист від 10.11.2009 р. № 5391-01/07/19- 09, додаток 5).

Третя умова — керівник підприємства має визначити порядок до-кументування вимірів фактичної середньої температури. Водночас отримані показники температури не повинні суттєво (на 5°С і більше) відрізнятися від даних гідрометцентру. Підприємство може користуватися й даними гідрометцентру (іншими офіційними джерелами). Проте в обох випадках потрібно визначити відповідальну особу, яка стежитиме за цим.

Четверта умова — порядок та умова застосування «зимових» надбавок залежно від кліматичних умов (температурного режиму) мають бути визначені наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Зверніть увагу!

За рішенням керівника підприємства, додатково до надбавок із пп. 3.1.1.1 Норм № 43 можна за-стосовувати надбавку з пп. 3.1.1.2 цих Норм (залежно від фактичної середньої температури повітря) на пробіг перших 2 км або на пробіг на коротку відстань, яка менше 2 км (після попереднього вимкнення двигуна на годину й більше). Зазначений коефіцієнт запроваджується відповідним наказом керівництва, як правило, коли значна кількість поїздок припадає на короткі (до 2 км) відстані. Застосовують ці дві надбавки для частини маршруту (перші 2 км або коротшу відстань за дотримання умов, визначених пп. 3.1.1.2 Норм № 43), підсумовуючи їх.

Важливо!

У примітці 4 до пп. 3.1.1.1 Норм № 43 рекомендовано під час поїздок на відстань, що перевищує 10 км, застосовувати мінімальні значення надбавки за «зимові» умови, а в разі значної кількості поїздок на короткі відстані (менше ніж 5 км) — відповідно, більші її значення (у межах діапазону).

Як документально оформити порядок застосування «зимових» надбавок

Як ми вже зазначили, конкретний порядок урахування показників під час розрахунку нормативних витрат палива визначає керівник підприємства своїм наказом (розпорядженням).

Варіант 1. Надбавку застосовують залежно від фактичної середньої (для звітного періоду) температури за результатами вимірювань.

У разі якщо підприємство про-водитиме власні заміри (згідно з визначеним звітним періодом і способом замірів), відповідальна особа має вести Журнал обліку вимірювання температури. Для вимірювання температури цього можуть використовуватися як термометри (установлені на висоті 2 м у захищеному від прямого сонячного проміння місці), так і покажчик температури, котрим оснащений автомобіль, чи дані переносного термометра, виданого водієві.

Тож базові лінійні норми витрат палива для конкретної моделі авто підвищують, керуючись фактичною середньою температурою, визначеною згідно з даними Журналу обліку вимірювання температури та встановленим на підприємстві порядком застосування надбавок у холодну пору року й інших надбавок.

Варіант 2. Підприємство користується даними гідрометцетру.

У цьому випадку, залежно від способу визначення середньої температури, варто вказати конкретний час, у який фіксуватимуть температурні показники. На сайті гідрометцентру показники температури фіксуються кожні 3 години (на 6:00, на 9:00, на 12:00 тощо). Зазначені показники можна вписувати безпосередньо в дорожній лист (інший первинний документ), якщо, приміром, їх фіксують на початок і кінець руху, або вести журнал чи відомість, у якій записувати, скажімо, температуру на ранок (на 9:00), день (на 12:00) та вечір (на 18:00) і розраховувати середній її показник.

Застосування «зимових» норм на практиці

Передусім нагадаємо, що в разі застосування одночасно декількох коригуючих коефіцієнтів розраховують сумарний коефіцієнт, який дорівнює сумі надбавок, ураховуючи їх від’ємні значення. Однак слід узяти до уваги, що деякі надбавки, котрі застосовуються до певної частини маршруту, не можна підсумовувати. Ідеться зокрема про такі надбавки, як за пробіг перших 2 км, за поїздки на коротку відстань (до 2 км), за частину маршруту з підйомами та спусками, зі складним планом, із частими зупинками, за роботу в напружених дорожніх умовах, заторах.

Відобразимо це на прикладах.

Приклад 1

Для автомобіля Toyota Avensis (об’єм двигуна — 1794 см3), тип КП — 4-ступенева автоматична, тип кузова — 4-дверний седан, маса спорядження — 1320/1820 кг, підприємство встановило базову лінійну норму — 7,4 л/100 км.

Пробіг автомобіля за день згідно з показниками спідометра та даними з подорожнього листа — 146 км (особливих приміток про рух у на-пружених дорожніх умовах міст, заторах тощо немає).

Звітний період на підприємстві встановлено — частина доби, заміри температури фіксуються о 6:00, о 12:00 та о 18:00. Автомобіль експлуа-тувався в м. Полтаві (у межах міста), у салоні встановлено систему «клімат-контроль», заміри температури були на 6:00 7°С, на 12:00 на 18:00 4°С, що зафіксовано в

Журналі обліку вимірювання температури. Фактична середня температура становить -4°С ((-7°С + -ГС + -4°С): 3).

Під час визначення нормативних витрат палива враховуються підви-щення, установлені на підприємстві:

01) за роботу в міських умовах — 9% (пп. 3.1.4 Норм № 43);

02) на обігрів салону, скла — 0,56% (0,5% х (2000 см : 1794 см3)) згідно з приміткою 1 до пп. 3.1.13 Норм № 43 [згідно з приміткою 1 до пп. 3.1.13 Норм № 43, значення надбавки, указаної в цьому підпункті, коригується залежно від робочого об’єму двигуна шляхом множення її базового значення на умовний коефіцієнт використання потужності двигуна, який визначають, розділивши 2000 на робочий об’єм двигуна в кубічних сантиметрах];

03) за роботу в холодну пору року при діапазоні фактичної середньої температури від 0°С до -5°С — 1% (пп. 3.1.1.1 Норм № 43).

Підсумувавши надбавки, отримуємо сумарний коефіцієнт коригування:

10,56% (9% + 0,56% + 1%).

Таким чином, нормативна витрата палива на 100 км становить:

7,4 л х (7,4 л х 0,1056%) = 8,2 л.

На підставі даних щодо пробігу авто (наприклад, із подорожнього листа) та норм витрат палива, затверджених на підприємстві, нормативні витрати палива становлять: 146 км х 8,2 л : 100 км = 12,0 л.

Приклад 2

Для автомобіля Lanos TA486 (об’єм двигуна — 1598 см3), тип КП — 4А, тип кузова — 5-дверний хетчбек, маса спорядження — 1077 кг, підприємство встановило базову лінійну норму — 9,5 л/100 км.

Пробіг автомобіля за день за показниками спідометра й даними з подорожнього листа — 160 км (у т.ч. поза межами міста — 112 км, особливих приміток про рух у напруже-них дорожніх умовах міста немає).

Звітний період на підприємстві встановлено — частина доби (з 6:00 до 21:00), заміри температури фіксуються в журналі. Автомобіль експлуатувався в м. Донецьку, заміри температури були на 6:00 — -4°С, на 12:00 — -2°С, на 21:00 — -3°С, що зафіксовано в Журналі обліку вимірювання температури. Фактична середня температура становить -3°С ((-4°С + -2°С + -3°С): 3).

Під час визначення нормативних витрат палива враховуються надбавки, установлені на підприємстві:

01) за роботу в міських умовах — 14% (пп. 3.1.4 Норм № 43);

02) на обігрів салону, скла — 0,63% (0,5% х (2000 см3: 1598 см3)) згідно з приміткою 1 до пп. 3.1.13 Норм № 43 [у разі експлуатації автотранспорту поза межами міста коригуючий коефіцієнт, який установлюється за роботу в міських умовах, не застосовується (примітка 3 до пп. 3.2.2 Норм № 43)];

03) понижуюча за частину маршруту поза межами міста 15%;

04) за роботу в холодну пору року при середній температурі -3°С — 1% (пп. 3.1.1.1 Норм №43).

Підсумувавши надбавки, отримуємо сумарний коефіцієнт коригування для частини маршруту руху:

01) містом — 15,63% (14% + 0,63% + 1%);

02) поза межами міста — -13,37% (-15% + 0,63% + 1%).

Тоді нормативна витрата палива на 100 км містом становитиме 11,00 л (9,5 л х (9,5 л х 0,1563)), а на 48 км — 5,3 л (48 км х 11 л).

Нормативна витрата палива на 100 км поза межами міста — 8,2 л (9,5 л х (1 - 0,1337), а на 112 км — 9,2 л (112 км х 8,2 л).

На підставі даних щодо пробігу авто (із подорожнього листа) і норм витрат палива, затверджених на підприємстві, нормативні витрати палива за день становлять:

5,3 л + 9,2 л = 14,5 л.

Ураховуючи доволі складний ме-ханізм розрахунку підвищень до базових лінійних норм витрат палива, у порядок про їх застосування варто закладати найпростіші варіанти розрахунків.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2022: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии