Відрядження на автомобілі за межі міста: чи коригувати норму витрат?

Реклама

Тeма: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива).

Підприємство має намір установити на постійній основі норматив витрат палива з підвищеним коефіцієнтом у розмірі 5% (автомобіль експлуатується більше 8 років).

Керівник підприємства використовує службовий легковий автомобіль для службових поїздок у межах міста Харкова. Списуючи пальне, підприємство керується Нормами Ке 43. Тож застосовує підвищувальний коефіцієнт 14% (робота автомобіля в міських умовах). Якщо керівник підприємства здійснює службове відрядження в м. Києві на автомобілі, то чи потрібно застосовувати понижувальний коефіцієнт на маршруті руху за межами м. Харкова до м. Києва?

Відповідь

Дорожні, кліматичні й інші експлуатаційні фактори під час визначення нормативної витрати палива на легковий автомобіль ураховують шляхом застосування коригуючих коефіцієнтів у відсотках підвищення чи зниження базового значення норми витрат палива (пп. 3.5.1 Норм № 43). Підвищувальні та понижувальні коефіцієнти визначено розділом 3 Норм № 43.

За роз’ясненнями пп. 3.5.4 Норм № 43, умови експлуатації автомобіля можуть бути наведені безпосередньо у звітному документі, а також (у випадку здійснення перевезень, що передбачають часту зміну умов руху з індивідуальним обчисленням нормативної витрати пального на окремих ділянках) у додатку до такого документа, що є його невід’ємною частиною, й оформлюють у довільній формі. Таким документом слугує подорожній лист, форму якого затверджує керівник підприємства.

Фактори, що впливають на рух автомобіля та, зрештою — на застосування відповідних до них коефіцієнтів коригування базової лінійної норми витрачання палива, можуть зазначатися як у подорожньому листі, що оформлюють на поїздку у відрядження автомобілем, так і в наказі про витрачання пально-мастильних матеріалів у відрядженні.

Конкретні величини коефіцієнтів у регламентованих межах і терміни їх дії загалом по підприємству можуть установлюватися й у відповідному наказі (розпорядженні) керівника (пп. 3.5.8 Норм № 43). Тоді потреби щоразу затверджувати наказ про витрачання пального на кожну поїздку не буде.

Також можна обґрунтовувати застосування коефіцієнтів окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, але за винятком факторів, що мають епізодичний і виключно випадковий характер. На такі висновки наштовхує пп. 3.5.5 Норм № 43.

Тож підвищувальний коефіцієнт під час проїзду легковим автомобілем у межах міст Харкова та Києва (до 15%) можна застосувати на ту частину маршруту руху у відряджені, що обмежується границями таких міст. Проте цей факт має бути засвідчений записами в подорожньому листі (скажімо, відмітками про кілометраж руху в межах міст і поза ними), а сам маршрут руху з розподілом на ділянки руху в межах міста та поза ним має бути прописаний у відповідному наказі керівника.

Виходячи із таких аргументів, на ділянці руху за межами міста під-приємство може застосувати понижувальний коефіцієнт, передбачений пп. 3.2.1 або пп. 3.2.2 Норм № 43.

Наприклад, у разі руху легковим автомобілем за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у т.ч. на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені дорожнім знаком білими літерами на синьому фоні, і на яких дозволена швидкість руху не перевищує 90 км/год, понижувальний коригуючий коефіцієнт становить 15%-30%.

Водночас примітка 1 до пп. 3.2.4 Норм № 43 указує на обов’язковість застосування понижувальних коефіцієнтів (за винятком випадків незадовільного стану дорожнього покриття, проведення дорожніх ремонтних робіт й інших обставин, що не дозволяють рух зі швидкістю більше ніж 40 км/год).

Тож на ділянках руху, визначених на маршруті руху у відрядження як поза населеними пунктами (у т.ч. і тих, що знаходяться в межах міської смуги, однак рух на них наближений до умов руху по автомагістралях), підприємство може застосовувати понижуючий коефіцієнт до базової лінійної норми витрат палива. Однак такий факт має знайти своє відображення в наказі керівника та засвідчитися записами про це (передусім пробіг у кілометрах) у подорожньому листі.

Зверніть увагу!

Якщо автомобіль експлуатують поза межами міста, підвищувальний коефіцієнт на роботу в межах міста не застосовують (примітка З до пп. 3.2.4 Норм № 43). Утім таку вимогу варто застосовувати, якщо автомобіль експлуатують безпосередньо за містом. А в разі руху автомобіля як містом, так і поза ним, вважаємо, можна застосовувати як понижувальний, так і підвищувальний коефіцієнт на кожній із ділянок руху автомобіля за затвердженим для нього маршрутом.

Приклад

Керівник підприємства з 29 по 30 серпня 2013 року перебував у відрядженні (маршрут руху з м. Харкова до м. Києва) на службовому автомобілі Chevrolet Lacetti NF 196. Базова лінійна норма для цієї моделі легкового автомобіля, згідно з таблицею А. 2.3 додатка А до Норм № 43, становить 7,2 л (ідентифікаційні дані автомобіля збігаються із даними, наведеними в таблиці).

Наказом керівника підприємства встановлено, що до базової лінійної норми застосовують:

01) У підвищувальний коефіцієнт на роботу за маршрутом руху в межах міста (у межах міст Києва та Харкова) — 14%;

02) У підвищувальний коефіцієнт на роботу кондиціонера за температури +20 - +25°С — 4% (з урахування коригування на коефіцієнт використання потужності двигуна);

03) понижувальний коефіцієнт під час роботи на ділянках маршруту руху поза межами населеного пункту — 20%.

Записи про маршрут руху визначені наказом керівника підприємства та відмічені в подорожньому листі. Відповідно до них, автомобіль експлуатувався:

01) у межах міст Харкова та Києва — 36 км;

02) на ділянках автомобільних доріг загального користування між містами Харків і Київ й у зворотному напрямку між зазначеними містами — 920 км.

Згідно з даними Журналу обліку температур навколишнього середовища, занесених на підставі вимірювань із приладу, установленого ззовні транспортного засобу, у зазначені дні температура повітря становила +22°С.

Користуючись формулою, наведеною в п. 4.1 Норм № 43, розрахуємо нормативну витрату пального:

01) для маршруту в межах міст:

Q н = 0,01 х 7,2 л/100 км х 36 км х (1 + 0,01 х (14 + 4)) = 3,06 л;

02) для маршруту поза межами міст: Q н = 0,01 х 7,2 л/100 км х 920 км х (1 + 0,01 х (-20 + 4)) = 55,64 л.

Сумарно нормативна витрата пального на вказану поїздку у відрядженні становить:

3,06 л + 55,64 л = 58,70 л.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2022: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии