Який пробіг автомобіля брати під час розрахунку норм витрат палива з підвищеним коефіцієнтом 5%

Реклама

Тeма: Норми витрат палива (Нормы расхода топлива).

Підприємство має намір установити на постійній основі норматив витрат палива з підвищеним коефіцієнтом у розмірі 5% (автомобіль експлуатується більше 8 років).

Є формула: Qн = 0,01 * Hs * S * (1 + 0,01 * К∑), де: QH — нормативна витрата палива, літри (м3); Hs — базова лінійна норма витрат палива (у нашому випадку — 6,4 л/100 км), S — пробіг автомобіля, км; К∑ — сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

Виникли труднощі під час підстановки значення S.Який пробіг потрібно брати: загальний пробіг за спідометром чи за один день за даними подорожнього листа?

ВІДПОВІДЬ: У формулі для розрахунку нормативної витрати палива підприємство має враховувати пробіг автомобіля за день (зміну). А якщо точніше, то в низці випадків на конкретних ділянках. Пояснімо...

Згідно з п. 1.9 Норм № 43, нормативна витрата палива — це обсяг палива, який може витрачатись автомобілем під час здійснення пробігу, виконання транспортної або спеціальної роботи тощо в певних умовах експлуатації. Тобто це допустима міра споживання автомобілем палива, яка розраховується виходячи із загального пробігу автомобіля, норми витрати палива на 1 км пробігу та коригуючого коефіцієнта, що залежить від умов експлуатації автомобіля (температурних умов, ландшафту місцевості, швидкісних режимів тощо). У р. 4 Норм № 43 наведено формули для розрахунку. Водночас низка коефіцієнтів застосовуються лише до частини маршруту, тож, відповідно, під час розрахунку норми на таку ділянку братиметься її кілометраж.

У свою чергу, під загальним пробігом слід розуміти різницю між показниками спідометра в разі повернення автомобіля до гаража та перед його виїздом із нього, що зазначається в подорожньому листі (п. 2.7 Інструкції № 74). І хоча нині Інструкція № 74 втратила чинність, однак підприємство може скористатися її рекомендаціями стосовно заповнення цього бланка документа.

Приклад

Автомобіль ЗАЗ-110207 від пункту А до пункту Б здійснив пробіг 112 км. Базова лінійна норма витрат палива для нього становить 6.4 л/100 км. Окрім цього, коригуючий коефіцієнт, що підвищує норму витрат палива, становить 5% як для автомобіля, що експлуатується більше 8 років. Таким чином, нормативна витрата палива дорівнює 7.5 л, розрахована за формулою (3) п. 4.1 Наказу № 43: 0,01 * 6,4х 112 * (1 + 0,01 * 5) = 7,5.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Copyright - 2022: Avto-Oblik.com.ua - Автомобиль на предприятии